Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
Er wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd.
Het betreft een bijdrage voor het schoolfonds en een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis.

Schoolfonds
De schoolfondsbijdrage is op vrijwillige basis. Uit het schoolfonds worden allerlei activiteiten betaald, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst enz. Er wordt momenteel een bijdrage gevraagd van € 25,00 per kind per jaar. Op de algemene ouderavond wordt jaarlijks bekeken of dit bedrag aangepast dient te worden. Na de jaarvergadering krijgt u een verzoek tot betaling.

Schoolreis
de hoogte van het schoolreisgeld verschilt per groep :
Groep 1 t/m 4:          €   25,00
Groep 5 t/m 7:          €   35,00
Groep 8:                    tussen de €   90,00 - € 125,00.
Het bedrag wordt ieder schooljaar opnieuw vastgesteld op basis van de wensen van de groep

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden