Activiteiten commissie

Ouders kunnen zonder procedure zitting nemen in de ouderraad.
Op 't Eenspan hebben we een andere naam aan de ouderraad gegeven. Die heet bij ons de activiteitencommissie, kortweg AC 

In tegenstelling tot de MR heeft de AC geen verplicht ledenaantal.

De leden van de Activiteitencommissie helpen bij het organiseren van diverse schoolactiviteiten.
De ouders kunnen o.a. behulpzaam zijn bij:

  • Begeleiden van voorstellingen
  • Inzamelen oud papier
  • Helpen in documentatiecentrum
  • Het maken van de schoolkrant
  • Helpen bij sportactiviteiten
  • Mede organiseren van feesten, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen

De AC houdt jaarlijks samen met de MR haar jaarvergadering.Op de jaarvergadering worden ook de (eventuele) nieuwe leden gekozen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden