Ouders

Hier vindt u informatie over de hulp mogelijkheden waarin ouders een bijdrage aan de school kunnen leveren, zoals  zitting nemen in de Medezeggenschapsraad of in de Acitiviteiten commisie.

Tevens vindt u informatie over de ouderbijdragen betreffende schoolfonds en schoolreisgeld.

 Ouders

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden