Geschiedenis

De openbare lagere school I, thans 't Eenspan, kent een lange geschiedenis en is de oudste school van Emmen. Het eerste gebouw stond bij de Hervormde kerk. De eerste steenlegging vond plaats op 9 juli 1853. Er waren meer dan 100 leerlingen. De heer J. de Boer was het eerste hoofd van de school.

Aan het Kerkepad, waar nu het warenhuis V&D staat, werd in 1893, achter de oude school, een nieuwe school gebouwd, waar tot 1961 les werd gegeven. In 1961 werd de school verplaatst naar de Baander. De school verhuisde in 1969 naar de locatie Oosterstraat 70, waar in 1986 een uitbreiding plaatsvond; de kleuterschool werd ook in het gebouw ondergebracht; wat tevens de start van de basisschool betekende en de school de naam 't Eenspan kreeg.

In 2002 werd gestart met de bouw van een nieuwe school en in augustus 2003 werd de nieuwe locatie, een prachtig gebouw met 7 lokalen en een speellokaal en diverse andere ruimten, in gebruik genomen. Omstreeks mei 2008 werd begonnen met de uitbreiding van de school met 2 permanente lokalen en in november 2008 werd deze uitbreiding in gebruik genomen.

De kleuterschool, op neutraal- bijzondere basis, stond eerst op de hoek Boslaan / Dennenlaan en verhuisde later in 1929 naar de Dresjeslaan, waar nu het gemeentehuis staat. In de jaren zestig werd een nieuw onderkomen gebouwd aan het Allee; een kleuterschool met 2 klassen, met als naam Olleke Bolleke. In 1986 werd in verband met de vorming van de basisschool de kleuterschool bij de lagere school aan de Oosterstraat 70 ondergebracht.

Enkele foto's: 

oude schoolgebouw 1853

nieuwe schoolgebouw 1893

 

kleuterschool dreschjeslaan

dreschjeslaan

zandbak

schoolplein

nieuwe school oosterstraat

 
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden