Godsdienst / Humanistische vorming

’t Eenspan biedt leerlingen van groep 7 en 8  het vrijwillige vak godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs (resp. GVO of HVO) aan.

Godsdienstlessen  (GVO) zijn niet bedoeld om kinderen ‘gelovig’ te maken en is ook meer dan het vertellen van bijbelverhalen. Nadruk wordt gelegd op diversiteit en respect voor verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Hierdoor leren kinderen begrip te krijgen voor andere wereldgodsdiensten en kennis en begrip te krijgen voor anderen.

Naast aandacht voor de christelijke feestdagen wordt er ook aandacht besteed aan feestdagen van andere grote wereldgodsdiensten.

De godsdienstlessen worden gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 op dinsdagmorgen.

De les duurt 50 minuten.
 
In de Humanistische vormingslessen (HVO) wordt gewerkt vanuit het humanisme. Dit is een levensbeschouwing zonder religie, die menselijke waardigheid centraal stelt.
 
In het HVO worden de leerlingen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas. Op een kritische, speelse en creatieve manier leren ze omgaan met vragen over normen, waarden en levensbeschouwing. In de HVO-les onderzoeken leerlingen gezamenlijk hun ervaringen en ideeën en leren ze keuzes te maken en te verantwoorden. Ze worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan.
 
De algemene slogan luidt: “HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt”. Dat houdt in:
·        Zelf nadenken en een eigen keuze maken
·        Zelf kiezen en rekening houden met de ander
·        Zelf oplossingen bedenken bij problemen
·        Je eigen keuze beredeneren en daar verantwoordelijk voor zijn
Doordat de leerling zich bewust wordt hoe het zijn eigen waarden kiest, kan het beter omgaan met mensen die andere opvattingen hebben.
De lessen humanistische vorming (HVO) worden gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 op dinsdagmorgen.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden