obs 't Eenspan
Oosterstraat 58
7822 HG Emmen
T. 0591 659840

Hier vindt u informatie over de hulp mogelijkheden waarin ouders een bijdrage aan de school kunnen leveren, zoals  zitting nemen in de Medezeggenschapsraad of in de Acitiviteiten commisie.

Tevens vindt u informatie over de ouderbijdragen betreffende schoolfonds en schoolreisgeld.

 Ouders